Izborna i redovna skupština Udruge za mlade Agora

U subotu 7. siječnja 2017. godine održana je Izbornai redovna izvještajna skupština Udruge za mlade Agora s početkom 18 h , u službenim prostorijama Udruge za mlade Agora, Jozefinska cesta 4, Duga Resa.

Na izvještajnoj skupštini je izložen godišnji izvještaj za 2016., najavljen plan i program rada za 2017. godinu, te usvojen operativni i financijski plan za 2017. godinu.

Izbornom skupštinom izglasana je nova osoba za zastupanje Udruge za mlade Agora. Nova predsjednica udruge je Daniela Marčetić, na mandat od dvije godine.