Ustroj

Predsjednica
Daniela Marčetić

Potpredsjednik
Marin Luketić

Tajnica
Martina Tomić

Vijeće Udruge
Daniela Marčetić
Diana Bečirević
Marin Luketić
Ines Benković
Martina Tomić